História podujatí

Tatranský šachový festival

Tatrafest stavia na tradičných šachových turnajoch a podujatiach, ktoré sa konali vo Vysokých Tatrách. Tradíciu Tatranského pohára dlhé roky (1994-2021) udržovali a v prípade celoslovenských seniorských turnajov v Tatrách tradíciu priamo založili a pestovali členovia ŠK Slovan Bratislava, za čo im patrí v mene všetkých slovenských šachistov obrovská vďaka. Práve tá vďaka a úcta viedla predstaviteľov Tatrafestu k  založeniu Siene slávy Tatranského šachového festivalu, a to za účelom vyzdvihnutia osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj šachu v podtatranskom regióne.

Ak sa chcete či už o Sieni slávy alebo o histórii turnajov tvoriacich Tatrafest dozvedieť viac, vyberte si niektorú zo sekcií Histórie. Začítajte sa a zaspomínajte si na časy dávno minulé.